Design for Impact (LUCA School of Arts) zoekt Impact Projecten!

Een ‘Impact Project’ is een reëel project rond een complexe maatschappelijke uitdaging, een ‘wicked problem’, waarvoor een multidisciplinaire aanpak een meerwaarde biedt. Er is geen opgelegd thema of domein, zolang de focus ligt op positieve impact creëren via creativiteit en verbeelding.

What’s in it for you? 
●    Een interdisciplinair team van 3 tot 5 gemotiveerde Impact Designers werkt vijf maanden lang op jouw vraagstuk.
●    Het Impact Team wordt begeleid door LUCA docenten en door externe Impact Experts.
●    Je ontdekt nieuwe manieren om naar jouw project te kijken.
●    Je impact netwerk breidt uit.

Extra info vind je in dit document.

https://www.luca-arts.be/nl/design-impact-campus-gent-sint-lucas-getuigschrift