Vorming inclusieve communicatie

Het Connectief geeft vormingen rond inclusieve communicatie. Denk aan correct taalgebruik, toegankelijkheid, gendersensitiviteit, dekolonisatie van taal en beeld, toegankelijke dienstverlening en onthaal enz... 

Lesgeefster Claire Van Trimpont werkte jarenlang binnen communicatie in de culturele sector. Deze vorming wordt dan ook ook op maat van cultuurhuizen gegeven. Telkens aangepast aan de specifieke vraag en noden van de organisatie. Interessant voor communicatieteams, mensen aan onthaal en ticketing, al wie met het publiek communiceert of teksten voor hen schrijft.

Bovendien kan iedereen die onder PC304 valt, het volledige bedrag voor deze interne opleiding terugvorderen via Podiumkunsten.

Locatie en timing onderling af te spreken.
Claire@hetconnectief.be